welkom

DE PRAKTIJKRUIMTE BIJ ASTROPHIL IN DEN HAAG

Dit is het kleine maar fijne astro kantoortje waar u op uw gemak kunt zitten terwijl uw horoscoop (zo eentje als aan de deur of muur hangt) tot in alle details wordt doorgenomen. Koffie, thee, chips, nootjes en zo staat klaar. AstroPhiL staat hier wat uit te leggen ;-)


Schiet u niks op met al die gratis horoscoop astro sites? Wilt u eens een keer met wat meer accurate diepgang uw verleden, heden en de toekomst begrijpen? Heeft u behoefte aan prognoses waar u wat mee kan? Ga naar een echte astroloog! Het hoeft niet perse deze te zijn hoor ;-) maar een computer op het internet met een geautomatiseerd gratis astrologisch “advies” programmaatje is niet meer dan entertainment, en door ze te betalen krijgt u alleen nog meer daarvan. Een computer maalt niet om uw welzijn. En als er toch daadwerkelijk een persoon aan de andere kant van het netwerk wat “werk” tegen betaling doet, dan is er nog altijd geen sprake van verantwoordelijkheid en vertrouwen. U bent een betere behandeling waard!

Wegens tijdsgebrek en hogere kosten worden geen compositie horocopen (relatie horosocopen) meer gemaakt. Om zo’n horoscoop te maken zijn namelijk drie horoscopen nodig (partner-hij, partner-zij, partners-relatie). Bedrijfshoroscopen worden uitsluitend gemaakt na uitgebreid intake gesprek, gedurende welke ook de tarieven ter sprake komen.

Let wel: Een astroloog doet geen “readings”. Die term komt voor bij handlezers, helderzienden, kaartleggers en dergelijke. Astrologie vergt voorafgaande berekeningen en analyses, en is heel wat uitgebreider en nauwkeuriger. PhiL pleegt te zeggen: “Een astroloog is een sterrenarts die diagnose en prognose stelt.”. Een arts bijvoorbeeld doet ook geen “reading”.


EEN SOORT VAN ALGEMENE READING VOOR VANDAAG IS HIER ONDER

Deze pagina is geautomatiseerd en alleen in het Engels. Er is hier geen vertaling beschikbaar. De rest van deze website is in de Nederlandse taal.

Today’s Moon Forecast

MOON FORECAST TODAY : Moon in Aries : Moon is traveling through Aries today. Time to begin new projects. Look out for new opportunities. Beware of impatience and selfishness.

Current star signSagittarius: The Archer is the sign in which today the Sun is travelling in the period of Nov 23 to Dec 22 - Sagittarius: With the Sun in Sagittarius, our focus shifts from the need for an intimate connection with a person and with ourselves, to the desire to reach out to the world and connect with something larger than ourselves. While the Sun moves through this fiery, mutable sign, we can take steps to increase our understanding and awareness of the world around us. We are more able to muster up the courage to expand our horizons and branch out into new ways of thinking. We can gain more confidence and optimism by focusing on the big picture as we move away from our focus on the details of mundane existence. Although we may be prone to overdoing our expectations, we have the opportunity to nurture our faith, hope, and vision under this influence.

wie wat

Astroloog PhiL – ook wel bekend als AstroDrPhiL of gewoon AstroPhiL afgekort PhiL – maakt individu horoscopen voor de levensafdelingen, inclusief prognoses.

Veel gestelde vraag: “Ja nou, wat is eigenlijk een astroloog en wat is een horoscoop en al dat rare geheimzinnig vaag gedoe?”

Wat een astroloog is en wat een horoscoop is staat wel ergens en overal op het web in het algemeen gedefinieerd of omschreven. Het antwoord dat echter hier op wordt gegeven is specifiek wie AstroPhiL is en wat voor hem een horoscoop is.

Ten eerste, de astrologie is voor PhiL een middel om u middels een horoscoop een probleem of situatie te helpen verduidelijken. Voor PhiL is astrologie niet entertainment, net zo min als voor een arts een behandeling dat is. PhiL neemt dat gilde serieus en doet niet aan vermaak in of met deze. PhiL doet zowel aan psychologische astrologie als aan voorspellende astrologie.

PhiL – ja AstroPhiL – berekent de standen van sterrenbeelden en planeten ten tijde van uw geboorte, ten tijde van vandaag de dag, en ten tijde van plekjes in de toekomst. De resultaten van die berekeningen legt PhiL vast in de vorm van een tekening die de standen van de hemellichamen ten opzichte van de Aarde weergeeft in de tijd. Vaak wordt dat al een “horoscoop” genoemd, maar dit is slechts een basis voor verdere analyse. Aan de hand van die afbeelding kan PhiL uitvissen wat er allemaal gaande was, is en zal zijn. Prognoses dus.

PhiL houdt zich bij voorkeur bezig met de wat belangrijker aangelegenheden, waarvoor u in feite op bezoek komt. De horoscoop is als het ware een boek waaruit PhiL uw situatie(s) kan voorlezen. PhiL houdt u geen roze bril voor, maar is wel gezellig hoor.

PhiL’s halve eeuw ervaring omvat diverse gebieden zowel zakelijk, wetenschappelijk, kunst en esoterie. PhiL heeft in zowel de moderne astrologie (Hand) als de klassieke astrologie (Acquarius & Leo) diverse opleidingen doorlopen en met de jaren praktijk ervaring opgedaan in de astrologie ten tijde dat er nog geen thuis computer bestond. De oude stempel dus, ambachtelijk old-school.

Mede vanwege de leeftijd en kwalificatie die PhiL heeft ten aanzien van de reguliere arbeidsmarkt, heeft PhiL bij deze besloten om zijn “beroeploze ouwe dag” te besteden aan enerzijds het (her)schrijven van zijn boeken en anderzijds aan astro consulting die raakvlakken heeft met o.a. zijn ervaring.

hoe

U vraagt zich misschien af “hoe kom ik uit de problemen”, “wanneer houdt het nou eens op”, “wat is er toch aan de hand”, “hoe lang moet die situatie nog duren”, “is de andere partij wel de juiste voor me”, “ben ik hierin wel goed genoeg”, “krijg ik nog poen”, “word ik besodemieterd”, “waarom gaat mijn bedrijf naar de klote”, “is die ander wel de ware liefde voor me”, “hoe zit het met mijn depressie”, “waarom voel ik me zo [vul maar in]”, “is mijn liefje wel kosjer”, “kan ik dit werk wel echt doen”, “ga ik die rechtzaak winnen”, “is er een scheiding op komst”, “doet de arts mij wel goed”, “wanneer ga ik genezen”, en zo voorts.

PhiL berekent trends in de tijd, al naar gelang wat u wilt of moet weten of begrijpen. PhiL berekent niet uw dood, alleen maar uw leven. Het betref hoodzakelijk perioden die impact op uw eigen geestelijke of fysieke gesteldheid hebben, en niet zo zeer “harde gebeurtenissen” zoals bijvoorbeeld ‘waar u een aanrijding krijgt’, ‘hoeveel geld en kinderen u kijgt’, ‘welke lotto getallen u moet invullen’, etc.

AstroPhiL doet dus aan psychologische astrologie en niet aan materiele astrologie. Astrologie of horoscopie is niet alleen maar in het verledenen en de toekomst neuzen. Het is een zeker inzicht in uw leven bezien vanuit een andere hoek dan u voorheen gewend bent of geaccepteerd heeft. En dat kan zeer verfrissend zijn.

PhiL is weliswaar van de oude astrologie stempel maar heeft zich wel een moderne inslag verworven, en toch heel anders dan de reguliere astro sites. Een van de kenmerken is de afwezigheid van esoterisch gezweef. PhiL kijkt naar de symbolen en getallen en doet niet aan helderziendheid (vaagziendheid) en dergelijke. PhiL vertelt u exact wat de horoscoop hem vertelt, ook al kan het nog zo hard aan komen. Er wordt niets verbloemd.

En ja nee, geen “alles komt goed” praatjes, “meditatie helpt” bla bla, “feng-shui moet samen gaan met uw teken” gezweef, “het hangt af van de voorzienigheid” preek, “ja maar u heeft ook vrije wil” plat getreden pad, “het is de wil van boven” dooddoener, en wat al dies nog meer zij. Dus geen loze praatjes.

Neem contact op, maak een afspraak, wacht daarna een week of maand op de horoscoop aanmaak, en ervaar vervolgens een astro sessie waar u in concreto wat aan heeft.

Bij PhiL krijgt u tijdens het bespreken van uw horoscoop tevens wat uitleg over de astrologie zelf welke op uw horoscoop van toepassing is, zodat u beter het e.e.a. begrijpt. U mag altijd notities, audio en video opnames maken. Het dossier blijft in veilige bewaring bij PhiL. Niets van wat besproken wordt gaat naar enig andere partij van welke aard dan ook. Het is de bedoeling dat het consult 1 op 1 is, d.w.z. geen derden erbij, ook geen dieren. U gelieve rekening te houden met een mogelijke sessie duur van een paar uren.
Let wel: PhiL is geen “helderziende”! Astrologie is voor PhiL gewoon de boel wiskundig berekenen en logisch beredeneren volgens de astro methodieken, zonder hocuspocus. En het heeft niets te maken met magie, occultisme, religie, meditatie, mind control, hyper intuitie, hiernamaals contacten, out of body, dat soort dingen.

Wat prognoses betreft, zijn het voor het merendeel kansen die naar voren komen. Nou beste mensen, kansen kunnen verkwanseld worden, en ja hoor, de meeste kansen worden flink verkwanseld! PhiL noemt dat – enigzins spottend – “vrije onwil”. En in hoeverre iemand de geboden kansen vrijelijk verkwanselt is niet altijd makkelijk in de horoscoop te zien. Tenslotte: PhiL kan weleens besluiten een horoscoop sessie geen doorgang te laten verlenen, in het bijzondere geval dat PhiL te veel vragen onvoldoende kan beantwoorden of als er geen daadwerkelijke noodzaak voor is.

de info

Wat PhiL nodig heeft om e.e.a. voor te bereiden:

 • naam of pseudo
 • geboorte datum & geboorte tijd (tot op de minuut nauwkeurig wat de klok aangaf) – indien u een verkeerde geboortetijd geeft dan wordt de horoscoop ook verkeerd, en een latere rectificatie (nadat de horoscoop al is gemaakt) betekent opnieuw de horoscoop berekenen wat u dus opnieuw het totaal bedrag kost, tenzij u een foutieve horoscoop wilt hebben. Raadpleeg daarom uw geboorte akte!
 • geboorte plaats (waar de bevalling heeft plaats gevonden)
 • specifieke vragen of problemen die u verduidelijkt wilt hebben
 • het heeft weinig zin om te vragen wat er is gebeurd als u dat zelf al goed weet, tenzij het gaat om verduidelijking van de omstandigheden.

Wat u daarvoor krijgt is uitleg en advies betreffende uw interactie met uzelf en de omgeving, met name betreffende specifieke vragen of situaties waarover u wat meer duidelijkheid wilt hebben:

 • radix (wie bent u tegenover uzelf en tegenover anderen)
 • progressies (invloeden en langere termijn toekomst)
 • transits (prognoses cq kansen en kortere termijn toekomst)
 • wat al dies nog meer zij

Er wordt hier met opzet geen lijst a la “FAQ” geplaatst omdat het voor iedereen weer verschillend is. Geen enkele astroloog kan alle vraagstukken met 100% nauwkeurigheid beantwoorden, hoe exact de vraagstukken ook zijn. Bij de ene client kan een vraag niet worden beantwooord, terwijl bij de andere client exact dezelfde vraag wel kan worden beantwoord. Sommige astrologen zeggen “de horoscoop is net zo duidelijk als de sterren die aan de hemel te zien zijn”. In de oudheid, toen astronomie en astrologie hetzelfde waren, was het inderdaad wel zo. Als PhiL iets niet weet dan laat hij dat ook weten.

afspraak

Onderaan de website staan bij OPENINGSTIJDEN de contact gegegevens.

Dat AstroPhiL e.e.a. moet voorbereiden is wel voor te stellen. Zo moet de uitgebreide horoscoop tekening worden gemaakt aan de hand van alle berekeningen van de sterrentekens, de planeten, de levensafdelingen (ook wel “huizen” of “sectoren” genoemd), de progressies (lange termijn voortbeweging over de tijdslijn), de korte termijn transits, de lange termijn transits, bijzondere aspecten (hoe planeten met elkaar gerelateerd zijn), en nog veel meer waar u nu even niet mee vermoeid zult worden. U mag daar een foto van maken.

AstroPhiL verwacht van u ook wat voorbereiding.

Laat u aub minstens een week van te voren weten wat de specifieke vragen of situaties zijn waar u antwoord dan wel verduidelijking over wenst te hebben. Dan weet PhiL welke berekeningen gemaakt moeten worden. Indien een client zegt “zoek maar uit wat er allemaal in de sterren staat” dan staat dat congruent met het aan een arts vertellen “zoek maar uit of u wat bij me kan vinden”. Er is dan veel meer onderzoek nodig wat veel meer tijd kost. En dat kan PhiL zich qua tijd helaas niet permitteren. Daarom: wees specifiek en beperk u tot de voor u werkelijk belangrijke vraagstukken.

Koffie en thee staat altijd klaar hoor. Vanwege de te vele soorten thee en koffie op planeet Aarde kan PhiL in Den Haag alleen maar groene pyramide thee, zwarte senseo koffie of gusto espresso aanbieden. Met of zonder suiker. Geen kunstmatige zoetjes en geen melkjes of slagroom, sorry ;-)

Het is zeer belangrijk dat u goed uitgerust bent, en klaar wakker, niet onder invloed van middelen. Let wel dat een sessie behoorlijk wat energie kan vergen. De inhoud van een horoscoop is niet een twee drie overgebracht. Dat kan een aantal uren in beslag nemen. Tot dusver duurde de kortste sessie een uurtje en de langste sessie zes uren.

Uiteraard is het toegestaam om zelf alles middels audio, video, stenografie, holografie, notitieblokjes, etc op te nemen. Vanwege efficientie is het aan te bevelen dat u alleen komt, maar indien u het noodzakelijk acht, kunt u een vertrouwenspersoon meenemen als toehoorder.

U zult gevraagd worden om in de hal de schoenen uit te doen en niet te roken, i.v.m. hygiene en zo. Dit heeft geen religieuze of filosofische betekenis. Tevens wordt van u verwacht dat u tijdens de sessie niet met uw mobieltje of ipad bezig bent. PhiL doet dat ook niet.

PhiL zelf zal nimmer enige informatie van uw dossier aan anderen laten weten. Alles blijft strikt vertrouwelijk, net als artsen, consulenten, advocaten, etc dat behoren te doen. Er is geen verborgen camera of webcam. U mag wel zelf alles op audio of video opnemen indien u dat wenst. Dat kan handig zijn ter “naslag”.

termen

En nog wat basis informatie over astrologie. PhiL gaat u niet vermoeien met datgene wat u toch al in de boeken of op het web heeft gelezen zoals die astro sites die gratis uw horoscoop uitrekenen en oppervlakkig uitleggen.

Wellicht handig voor u te weten, een samenvatting van wat termen die PhiL gebruikt tijdens de astro sessie. PhiL past zowel de oudere klassieke astrologie als de moderne astrologie toe.

 • STERRENBEELD of TEKEN – u kent ze alle 12 wel
 • HOROSCOOP – overzicht van posities van sterrenbeelden en planeten ten opzichte van elkaar op een gegeven moment
 • RADIX – de HOROSCOOP ten tijde van geboorte
 • ASCENDANT – “rijzend TEKEN”, i.e. het sterrenbeeld dat aan de oostelijke horizon te zien is ten tijde van geboorte. Begin van het 1ste HUIS, i.e. uzelf
 • DESCENDANT – “dalend TEKEN”, i.e. het sterrenbeeld dat aan de westelijke horizon te zien is ten tijde van geboorte. Begin van het 7de HUIS, i.e. de ander
 • GEOCENTRISCH – het planetair systeem gezien vanuit de Aarde als middelpunt – dit is de meest gebruikte basis voor astrologie
 • HELIOCENTRISCH – het planetair systeem gezien vanuit de Zon als middelpunt
 • PLANEET – object dat ogenschijnlijk rondom de aarde draait – vanuit het GEOCENTRISCH astrologisch principe zijn dan de Zon en de Maan dus ook planeten
 • HEERSER – een planeet dat een sterrenbeeld of een HUIS representeert. Welke dat is hangt af van de plaats en datum van geboorte
 • HUIS – in de moderne astrologie “sector” genoemd – 12 ervan in een HOROSCOOP, elk een specifieke levens afdeling representerend
 • HOORN – het begin van een HUIS. Het HUIS is gerepresenteerd door de HEERSER van het TEKEN waarin de HOORN van dat HUIS zich bevindt
 • ASPECT – de (boog)hoek waarmee een planeet zich ten opzichte van een andere planeet bevindt. PhiL gebruikt alleen majeure ASPECTEN, i.e.
  • CONJUNCT – 0 graden – vergemakkelijkt, versterkt, vermoeilijkt, verzwakt, remt af, of neutraliseert, kan alle kanten opgaan
  • SEXTIEL – 60 graden – vergemakkelijkt
  • VIERKANT – 90 graden – nogal een uitdaging, ofwel zeer moeilijk
  • DRIEHOEK – 120 graden – zit lekker mee, van het leien dakje
  • OPPOSITIE – 180 graden – tegenwerking of tegenstelling

  Elk ASPECT kan ingaand, exact of uitgaand zijn. PhiL legt tijdens de sessie wel uit wat dat voor uw HOROSCOOP inhoudt, omdat het afhangt van uw RADIX en zo

 • ORB – de invloedsfeer (cq speling) aan weerszijden van een ASPECT. Verschilt per PLANEET en per ASPECT
 • TRANSIT – de astronomische actuele beweging van een PLANEET door een TEKEN en door een HUIS. Veelal gebruikt voor korte termijn prognoses en langere termijn trends
 • PROGRESSIE – de astrologische [ 1 dag is 1 jaar ] beweging van een PLANEET door een TEKEN en door een HUIS. Veelal gebruikt voor prognoses betreffende de wat meer diepere of heftiger aangelegenheden
 • PARS – afkorting van Pars Fortunae ofwel “punt van geluk” cq “gelukspunt” genoemd. PhiL legt tijdens de sessie wel uit wat dat allemaal exact voor u inhoudt, omdat het afhangt hoe ver u reeds bent op de tijdslijn. Het is een punt in de horoscoop dat enerzijds het karma dan wel de bestemming aangeeft en anderzijds een spiegel
 • MC – afkorting van Medium Coeli, i.e. het hoogste punt aan de hemel in het zuiden. Gerelateerd met de beroepsfeer en uw zelf dat naar buiten komt. Begin van het 10de HUIS, i.e. werkfront
 • IC – Imum Coeli is het punt dat tegenover MC staat en is gerelateerd met uw zelf dat naar binnen gaat. Begin van het 4de HUIS, i.e. thuisfront
 • Vertex – punt van ommekeer of van stop/start

Bijna niemand weet dat de werkelijke astro tekens van vandaag de dag – dus niet die van duizenden jaren geleden – nu nogal anders zijn, en inmiddels ook nog eens dertien 13 tekens i.p.v. twaalf 12 (gejat van een engelse bron):

Capricorn : Jan 20 – Feb 16
Aquarius : Feb 16 – Mar 11
Pisces : Mar 11 – Apr 18
Aries : Apr 18 – May 13
Taurus : May 13 – Jun 21
Gemini : Jun 21 – Jul 20
Cancer : Jul 20 – Aug 10
Leo : Aug 10 – Sep 16
Virgo : Sep 16 – Oct 30
Libra : Oct 30 – Nov 23
Scorpius : Nov 23 – Nov 29
Ophiuchus : Nov 29 – Dec 17
Sagittarius : Dec 17 – Jan 20


The Constellations of the Zodiac

The ecliptic, or the position of the Sun as it’s perceived from the revolving Earth, passes through the constellations that formed the Zodiac – Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius and Pisces. Zodiac signs were originally determined by which constellation the Sun was “in” on the day you were born.

Early astronomers observed the Sun traveling through the signs of the Zodiac in the course of one year, spending about a month in each. Thus, they calculated that each constellation extends 30 degrees across the ecliptic.

However, a phenomenon called precession has altered the position of the constellations we see today.

Precession and Astrology

The first day of spring in the Northern Hemisphere was once marked by the zero point of the Zodiac. Astronomers call this the vernal equinox and it occurs as the ecliptic and celestial equator intersect.

Around 600 BCE, the zero point was in Aries and was called the “first point of Aries.” (Figure 1) The constellation Aries encompassed the first 30 degrees of the ecliptic; from 30 to 60 degrees was Taurus; from 60 to 90 degrees was Gemini; and so on for all twelve constellations of the Zodiac.

Unbeknownst to the ancient astrologers, the Earth continually wobbles around its axis in a 25,800-year cycle. This wobble—called precession—is caused by the gravitational attraction of the Moon on Earth’s equatorial bulge.

Over the past two-and-a-half millennia, this wobble has caused the intersection point between the celestial equator and the ecliptic to move west along the ecliptic by 36 degrees, or almost exactly one-tenth of the way around. This means that the signs have slipped one-tenth—or almost one whole month—of the way around the sky to the west, relative to the stars beyond.

For instance, those born between March 21 and April 19 consider themselves to be Aries. Today, the Sun is no longer within the constellation of Aries during much of that period. From March 11 to April 18, the Sun is actually in the constellation of Pisces! (Figure 2) See also Figure 3, which demonstrates the precession of the equinoxes from 600 BCE to 2600.

Your “Real Sign”

The table below lists the dates when the Sun is actually within the astronomical constellations of the Zodiac, according to modern constellation boundaries and corrected for precession (these dates can vary a day from year to year).

You will most likely find that once precession is taken into account, your zodiac sign is different. And if you were born between November 29 and December 17, your sign is actually one you never saw in the newspaper: you are an Ophiuchus! The eliptic passes through the constellation of Ophiuchus after Scorpius.


Ach ja, het kan allemaal best zo zijn, maar er zijn geen astro ephemeris tabellen voor deze soort van indeling, dus geen astroloog kan een horoscoop hiermee berekenen. Zelfs de astronomen hebben die tabellen en formules niet. Dus in de vertrouwelijke huis tuin en keuken astrologie houden we het maar gewoon op de reguliere constellaties.

dianetics biozap

PhiL biedt niet alleen astrologische dienstverlening om het verleden, heden en de toekomst te verduidelijken en uw twaalf levens afdelingen uiteen te zetten. PhiL houdt wel van controversiele middelen ;-) en past deze dan ook graag toe om datgene te bewerkstelligen waar de conventionele “heelmeesters” niet aan durven of mogen denken. Deze ongewone middelen zijn niet erkend door de “autoriteiten” die overigens zelf niet in deze middelen zijn afgestudeerd … en derhalve mag PhiL hierin officieel geen beroepspraktijk voeren. Wel mag in deze politiek juridisch vervelende wereld PhiL “ervaringsadvies” uitbrengen en treedt dan ook in dezen op als “ervaringsadviseur” en niet als “therapeut”.

PhiL is in Geneve rond 1988 afgestudeerd in onder meer “Scientology Communication & Auditing” en “Dianetics science of the mind” – alle oorspronkelijke versies – naast een aantal andere studies aan de Advanced Organization Saint Hill in de UK, ook wel de AOSHUK genoemd, het educatief en organisatorisch hoofdkwartier van Scientology.

Tja, het is te verwachten dat het woord “Scientology” een vieze smaak teweeg brengt, met name bij hen die zelf nimmer iets daarvan hebeen bestudeerd of toegepast en zonder meer de negatieve media berichten voor lief hebben genomen. Dat komt o.a. ook doordat Scientology zowel de naam is van de organisatie als van de wetenschap, en de een is de ander niet. PhiL geeft zonder meer toe dat de Scientology organisatie sinds 1988 slecht is geworden maar de oorspronkelijke Scientology wetenschap van voor 1988 juist goed was. Helaas is vanaf 1988 alles “gemoderniseerd” en daarmee niet meer zuiver.

PhiL zit sinds 1992 niet meer in de Scientology Organization, omdat hij zich niet kon verenigen met de manier waarop de organisatie veranderde, maar heeft daar gelukkig nog wel alle oorspronkelijke “old-school” kennis opgedaan om zijn werk als Dianetics Auditor te kunnen doen zonder afhankelijk of gelieerd te zijn aan de Scientology Organization. Daarbij zal PhiL nimmer trachten iemand in Scientology te krijgen, want daar heeft noch hij noch de ander voldoende baat bij. Voor PhiL is de auditing methodiek een praktische tool.

Dianetics is een uitermate effectieve manier om mentale cq spirituele moeilijkheden snel en grondig te behandelen. Het heeft niets met religie of geneeskunde te maken en er komen ook geen medicamenten aan te pas. Het is in het geheel niet te vergelijken met psychologie of psychiatrie die overigens beide ellenlange therapieen hanteren voor gemoedstoestanden die met Dianetics binnen een uurtje of zo helemaal opgelost kunnen worden.

Veel voorkomende moeilijkheden omvatten:

 • bang te zijn ontdekt (niet willen dat iemand er achter komt)
 • betreurde acties (spijt, wroeging)
 • blessures (verwondingen van allerlei aard)
 • conflicten (onenigheid, ruzie, gevecht)
 • depressie (somberheid, druk van buiten)
 • eenzaamheid
 • emotioneel geraakt
 • gedesorienteerd
 • haast (pushed, stressed, moet opschieten)
 • hoe het staat met de wereld (media shit)
 • hoofdpijn (ad hoc, migraine, na voorval of ongeluk cq incident)
 • huilen
 • jaloers
 • kritisch jegens
 • liefde (te veel geven)
 • niet goed genoeg (gevoel van minderwaardigheid)
 • onderdrukte gevoelens
 • overlijden (plotselinge)
 • pijn aan ander
 • probleem
 • psychische aanval
 • schande (gossip, roddel, blamage, schuld, voor paal staan)
 • schuldig aan of schuldgevoel
 • spijt of wroeging
 • sterven (dood van ander)
 • teleurstelling
 • tv (media in het algemeen, zoals youtube, websites, apps, nieuws, entertainment verslaving, games, e.d.)
 • verdriet
 • verlating
 • verlies (plotseling)
 • vervreemding
 • wraak
 • zelfmedelijden
 • ziekte van een dierbare

Deze zijn alle doorgaans met een enkele Dianetics sessie tot iets goeds te krijgen. In uitzonderlijke gevallen – zoals dieper gaande depressies – zijn iets meer sessies nodig. Er is altijd positief resultaat. Dat manifesteert zich in het minder hinder hebben van barrieres die ontstaan zijn door nare momenten in het verleden.

PhiL doet dit met plezier kostenloos voor zijn horoscoop clienten, onder de “officiele” noemer “ervaringsadviseur” en niet als “therapeut”. Baat het niet dan schaadt het niet, heel simpel.


Voor speciale gevallen is het noodzakelijk om Dianetics te combineren met Bio Zapping. Zapping lijkt een agressief woord, maar dat is het zeker niet.

Een Bio Zapper is een electronisch apparaat dat minuscule electrische pulsen van een zeer laag voltage – een sterkte vergelijkbaar met de batterij van een horloge – in de vorm van diverse specifieke frequenties door het lichaam laat gaan.

Als gevolg hiervan treed genezing in. Een aantal sessies zijn nodig voor goed resultaat.

Een sessie duurt 30 minuten zap, 20 minuten pauze, 30 minuten zap, 20 minuten pauze, 30 minuten zap, dus totaal 130 minuten. Dus rekening houden met twee en een half uur bezoek.

testimonies

Bregtje Knaap

Hier een artikel van Bregtje Knaap die op redactioneel gebied werkzaam is voor GLAMOUR, CosmoGIRL!, Cosmopolitan, PAPER Magazine, Vogue, Mijn Geheim, e.a.

http://diagnosedepressie.nl/pressie-plaats-van-depressie-een-astrologische-verklaring/


In mijn hersteltraject probeer ik de depressie die ik kreeg op allerlei manieren voor mijzelf te beredeneren, begrijpen en te duiden. Daartoe ging ik een aantal weken geleden op consult bij een astroloog – AstroPhil – om mijn geboortehoroscoop te laten lezen.

Uit nieuwsgierigheid. Omdat ik wel van die stuff hou, en om misschien wat helderheid en (halve) antwoorden te vinden. En ik moet zeggen, verhelderend was het. Omdat AstroPhils bevindingen me een andere, verfrissende visie op mijn depressie boden. Eentje die ik zelf niet had kunnen bedenken.

Van tevoren moest ik zo nauwkeurig mogelijk het jaartal, de locatie en het exacte tijdstip waarop ik ter wereld kwam aan Phil doormailen. Plus een paar belangrijke jaartallen, waarop ingrijpende gebeurtenissen in mijn leven waren voorgevallen. Op basis van mijn input ging hij aan de slag met allerlei berekeningen, en een week of twee later hadden we bij hem thuis afgesproken voor het consult.

Ik zat nog niet, of Phil barstte los over mijn ascendant en eerste astrologische huis. Dat eerste huis van mij – een geboortehoroscoop is verdeeld in twaalf huizen, naar analogie van de 12 tekens van de dierenriem; de standen van planeten in bepaalde huizen op het moment van je geboorte kunnen astrologen lezen – is een nogal drukbezocht huis. Er staan wel vier planeten in.

Het eerste huis staat voor het ‘Huis van het Zelf’ ofwel je ego, fysieke verschijning, je karaktertrekken en eigenschappen en je algemene levensvisie en levenshouding. Zoveel planeten had Phil er zelden in één huis bij elkaar gezien.

Was that good or bad?

Zonder dat ik hem ook maar iets had verteld over de periode die recentelijk achter me ligt (en ik vertrouw erop dat hij mij niet heeft gegoogled), begon Phil erover dat vanaf ongeveer eind 2013, alle vier de planeten in dat eerste huis van mij één voor één onder invloed waren komen te staan van de planeet Saturnus – een planeet die alles bemoeilijkt, vertraagt en (onnodig) ingewikkeld maakt. Wat maakte dat ik onder steeds opbouwende ‘pressie’ vanuit de moeizame transits van planeten was komen te staan.

Mijn geest en lichaam hadden op daarop een reactie gegeven, om te zorgen dat die pressie zou verdwijnen, ofwel ‘depressie’ zou plaatsvinden. Frappant. Ik denk dat ik AstroPhil nog net niet met open mond aangaapte.

“Wat jij had,” zei hij, “Was dus eigenlijk een volkomen gezonde afweerreactie op de onnatuurlijke externe druk waar je op dat moment onder stond.”

Zo had ik het nog niet bekeken.


Alfred Birney

Alfred Birney, de welbekende schrijver, auteur van het boek “De Tolk Van Java”, gedecoreerd met de Roland Holst prijs en de Libris prijs, liet zijn horoscoop maken om met name in de toekomst te kijken of hij de fel begeerde Libris prijs op 8 mei 2017 zou winnen.

Reeds anderhalf jaar ervoor voorpelde AstroPhil al dat Alfred Birney bij uitgeverij De Geus zijn manuscript zou onderbrengen om het boek uit te laten geven. Hij stond namelijk voor een keuze tussen diverse uitgevers, en mede op basis van de voorspelling ging hij met De Geus verder. Dat kwam dan dus allemaal precies zo uit. AstroPhiL berekende en interpreteerde zijn planetaire progressies en transits die voor hem duidelijk wezen op een zeer groots succes op 8 mei 2017. Alfred Birney geloofde het niet zo helemaal, hoopte wel op een troostprijs, en vroeg aan AstroPhiL meerdere malen om zijn berekeningen te herzien. AstroPhiL hield echter voet bij stuk.

Op die dag, voordat de jury de uitslag bekend maakte, vertelde Alfred Birney al aan de pers en collega schrijvers over de astro voorspellingen. Men zei maar niets, ook omdat sommigen onder hen de uitslag wellicht al wisten. Nadat de jury voor live TV de uitslag bekend maakte, en aan Alfred Birney de Libris prijs met cheque van 50.000 Euro overhandigde, was men stom verbaasd over de accurate voorspellingen van AstroPhiL. Dat onderwerp stal de show van Alfred Birney die avond.

Diverse media lieden vroegen dan ook uit nieuwsgierigheid Alfred’s horoscoop tekening. Met zijn toestemming tot publieke weergave, hier is die dan:

Zo’n soort tekening maakt AstroPhiL voor zijn clienten, en voor een ieder is de tekening verschillend en dus uniek.


Meer testimonies komen er aan.