reload page and go to top
go to top without refresh
AstroPhiL
PhiL astroloog Den Haag
AstroPhiL
contact email: mail@iqnyte.com
contact tel: 0 645 379 187

Schiet u niks op met al die gratis horoscoop astro sites? Wilt u eens een keer met wat meer accurate diepgang uw verleden, heden en de toekomst begrijpen? Ga naar een echte astroloog! Het hoeft niet perse deze te zijn hoor ;-) maar een computer op het internet met een geautomatiseerd gratis astrologisch "advies" programmaatje is niet meer dan entertainment, en door ze te betalen krijgt u alleen nog meer daarvan. Een computer maalt niet om uw welzijn. En als er toch daadwerkelijk een persoon aan de andere kant van het netwerk wat "werk" tegen betaling doet, dan is er nog altijd geen sprake van verantwoordelijkheid en vertrouwen. U bent een betere behandeling waard!
LAATSTE NIEUWS:
 • Wegens de drukte kunnen geen relatie composiet horoscopen en bedrijf horoscopen meer worden gemaakt.
 • Volgeboekt: 2016 nov, dec, 2017 jan, feb, mrt. apr. mei.
 • Er kunnen momenteel geen nieuwe clienten worden geplanned, alleen in het uiterst urgente geval.

AstroPhiL onthult

Astroloog PhiL – ook wel bekend als AstroPhiL – maakt individu horoscopen voor de levensafdelingen, relatie horoscopen voor compatibiliteit, en bedrijf horoscopen voor zakelijke (on)mogelijkheden. Alle inclusief prognoses.

Veel gestelde vraag: "Ja nou, wat is eigenlijk een astroloog en wat is een horoscoop en al dat rare geheimzinnig vaag gedoe?"

Wat een astroloog is en wat een horoscoop is staat wel ergens en overal op het web in het algemeen gedefinieerd of omschreven. Het antwoord dat echter hier op wordt gegeven is specifiek wie AstroPhiL is en wat voor hem een horoscoop is.

Ten eerste, de astrologie is voor PhiL een middel om u middels een horoscoop een probleem of situatie te helpen verduidelijken. Voor PhiL is astrologie niet entertainment, net zo min als voor een arts een behandeling dat is. PhiL neemt dat gilde serieus en doet niet aan vermaak in of met deze. PhiL doet hoofdzakelijk aan psychologische astrologie in tegenstelling tot voorspellende astrologie.

PhiL - ja AstroPhiL - berekent de standen van sterrenbeelden en planeten ten tijde van uw geboorte, ten tijde van vandaag de dag, en ten tijde van plekjes in de toekomst. De resultaten van die berekeningen legt PhiL vast in de vorm van een tekening die de standen van de hemellichamen ten opzichte van de Aarde weergeeft in de tijd. Vaak wordt dat al een "horoscoop" genoemd, maar dit is slechts een basis voor verdere analyse. Aan de hand van die afbeelding kan PhiL uitvissen wat er allemaal gaande was, is en zal zijn.

PhiL houdt zich bij voorkeur bezig met de wat belangrijker aangelegenheden, waarvoor u in feite op bezoek komt. De horoscoop is als het ware een boek waaruit PhiL uw situatie(s) kan voorlezen. Af en toe wat "hard talk" is niet uitgesloten. PhiL houdt u geen roze bril voor, maar is wel gezellig hoor.

PhiL's halve eeuw ervaring omvat o.a. zakelijk (marketing, coaching, sales & consulting), technologie (ICT), educatie (hoogleraar systeem ontwerp), muziek (downtempo synthesizer music), sociaal (coaching), filosofie (theosophy), psychologie (toegepaste), healing (silva alpha control), en dianetics (scientology). Is voorzitter geweest van Mensa. Afgestudeerd in diverse takken van wetenschap (post doc) en management. Momenteel herschrijft PhiL een aantal van zijn eerder gepubliceerde non-fiction e-boeken om ze als paperback uit te geven, en PhiL fotografeert kleinschalige landschappen voor de National Geographic. PhiL heeft in zowel de moderne astrologie (Hand) als de klassieke astrologie (Acquarius & Leo) diverse opleidingen doorlopen en met de jaren praktijk ervaring opgedaan in de astrologie zonder computer. De oude stempel dus, ambachtelijk old-school.

Mede vanwege de leeftijd en kwalificatie die PhiL heeft ten aanzien van de reguliere arbeidsmarkt, heeft PhiL bij deze besloten om zijn “beroeploze ouwe dag” te besteden aan enerzijds het schrijven van boeken en anderzijds aan astro consulting die raakvlakken heeft met o.a. zijn ervaring.

uw horoscoop astroloog

U vraagt zich misschien af “hoe kom ik uit de problemen”, “wanneer houdt het nou eens op”, “wat is er toch aan de hand”, “hoe lang moet die situatie nog duren”, “is de andere partij wel de juiste voor me”, “ben ik hierin wel goed genoeg”, “krijg ik nog poen”, “word ik besodemieterd”, “waarom gaat mijn bedrijf naar de klote”, “is die ander wel de ware liefde voor me”, “hoe zit het met mijn depressie”, "waarom voel ik me zo [vul maar in]", “passen we wel bij elkaar”, “kan ik dit werk wel echt doen”, “ga ik die rechtzaak winnen”, “is er een scheiding op komst”, “doet de arts mij wel goed”, en zo voorts.

PhiL berekent trends in de tijd, al naar gelang wat u wilt of moet weten of begrijpen. PhiL berekent niet uw dood, alleen maar uw leven. Het betref hoodzakelijk de impact op uw eigen geestelijke of fysieke gesteldheid, en niet zo zeer "harde gebeurtenissen" zoals bijvoorbeeld 'waar u een aanrijding krijgt', 'hoeveel geld en kinderen u kijgt', 'welke lotto getallen u moet invullen', etc.

AstroPhiL doet aan psychologische astrologie en niet aan materiele astrologie. Astrologie of horoscopie is niet alleen maar in het verledenen en de toekomst neuzen. Het is een zeker inzicht in uw leven bezien vanuit een andere hoek dan u voorheen gewend bent of geaccepteerd heeft. En dat kan zeer verfrissend zijn.

PhiL is weliswaar van de oude astrologie stempel maar heeft zich wel een moderne inslag verworven, en toch heel anders dan de reguliere astro sites. Een van de kenmerken is de afwezigheid van esoterisch gezweef. PhiL kijkt naar de symbolen en getallen en doet niet aan helderziendheid (vaagziendheid) en dergelijke. PhiL vertelt u exact wat de horoscoop hem vertelt, ook al kan het nog zo hard aan komen. Er wordt niets verbloemd.

En ja nee, geen “alles komt goed” praatjes, “meditatie helpt” bla bla, “feng-shui moet samen gaan met uw teken” gezweef, “het hangt af van de voorzienigheid” preek, “ja maar u heeft ook vrije wil” plat getreden pad, “het is de wil van boven” dooddoener, en wat al dies nog meer zij. Dus geen loze praatjes.

Neem contact op, maak een afspraak, wacht daarna een week of maand op de horoscoop aanmaak, en ervaar vervolgens een astro sessie waar u in concreto wat aan heeft.

Bij PhiL krijgt u tijdens het bespreken van uw horoscoop tevens wat uitleg over de astrologie zelf welke op uw horoscoop van toepassing is, zodat u beter het e.e.a. begrijpt. U mag altijd notities, audio en video opnames maken. Het dossier blijft in veilige bewaring bij PhiL. Niets van wat besproken wordt gaat naar enig andere partij van welke aard dan ook. Het is de bedoeling dat het consult 1 op 1 is, d.w.z. geen derden erbij, ook geen dieren. U gelieve rekening te houden met een mogelijke sessie duur van een paar uren.


Let wel: PhiL is geen "helderziende"! Astrologie is voor PhiL gewoon de boel wiskundig berekenen en logisch beredeneren, zonder hocuspocus. En het heeft niets te maken met magie, occultisme, religie, meditatie, mind control, hyper intuitie, hiernamaals contacten, out of body, dat soort dingen.

PhiL doet hoofdzakelijk psychologische astrologie. Voorspellende astrologie is beperkt tot het aangeven van bepaalde perioden m.b.t. veranderingen in het leven, en ook een aantal specifieke belangrijke gebeurtenissen daarmee gepaard gaande. In de praktijk betreft het voor het merendeel kansen die naar voren komen en niet zozeer toekomstige feiten. Nou beste mensen, kansen kunnen verkwanseld worden, en ja hoor, de meeste kansen worden verkwanseld! PhiL noemt dat - enigzins spottend - "vrije onwil". En in hoeverre iemand de geboden kansen vrijelijk verkwanselt is niet altijd makkelijk in de horoscoop te zien. Tenslotte: PhiL kan weleens besluiten een horoscoop sessie geen doorgang te laten verlenen, in het bijzondere geval dat PhiL te veel vragen onvoldoende kan beantwoorden of als er geen daadwerkelijke noodzaak voor is.horoscoop soorten & tarievenindividu horoscoopUitleg en (on)gevraagd advies betreffende uw interactie met uzelf en de omgeving, met name betreffende specifieke vragen of situaties waarover u wat meer duidelijkheid wilt hebben:
 • radix (wie bent u tegenover uzelf en tegenover anderen)
 • progressies (invloeden en langere termijn toekomst)
 • transits (kansen en kortere termijn toekomst)
 • wat al dies nog meer zij

Wat PhiL nodig heeft om e.e.a. voor te bereiden:
 • naam of pseudo
 • geboorte datum & geboorte tijd (tot op de minuut nauwkeurig wat de klok aangaf)
 • geboorte plaats (waar de bevalling heeft plaats gevonden)
 • specifieke vragen of problemen die u verduidelijkt wilt hebben, zonder welke PhiL weinig specifieke dingen kan uitrekenen en zal dus het merendeel algemeen of vaag blijven
 • het heeft weinig zin om te vragen wat er is gebeurd als u dat zelf al goed weet. Toch zal AstroPhiL antwoorden, maar vanuit een andere hoek.

Vaste prijs is inclusief 50% welkom's korting 100 Euro per consulterend persoon

Mocht u na gemaakte afspraak er toch van af willen zien, dan gaarne dit minimaal 8 dagen van te voren melden, om te voorkomen dat er werk voor niets wordt gedaan.
relatie horoscoopTevens is het mogelijk om een composiet (relatie) horoscoop te laten maken om de compatibiliteit tussen twee partijen duidelijk te krijgen, bijvoorbeeld tussen geliefden, zakelijke contacten, bedrijven, etc.

PhiL heeft dan van beide partijen bovenstaande gegevens nodig. Voor zakelijke compatibiliteit tussen persoon en bedrijf is van het bedrijf de datum van oprichting en locatie nodig.

Voor een composiet horoscoop moet van elke betrokken partij een aparte horoscoop worden berekend. De composiet horscoop, welke gewoonlijk voor twee personen - een stel, echtpaar, etc - is, wordt dan een derde horoscoop, i.e. de relatie zelf.

Vaste prijs is inclusief 50% welkom's korting 150 Euro per consulterend persoon

Mocht u na gemaakte afspraak er toch van af willen zien, dan gaarne dit minimaal 8 dagen van te voren melden, om te voorkomen dat er werk voor niets wordt gedaan.
bedrijf horoscoopOok kan uw bedrijf vanuit de astrologische hoek bekeken worden. Het kan zeer nuttig zijn voor het plannen van uw management en zeker uw marketing qua stijl en timing. Dat omvat het belichten van positieve en negatieve punten zowel met betrekking tot het gezicht en acties naar buiten, als wel met betrekking tot de interne aangelegenheden.

Vaste prijs is inclusief 50% welkom's korting 200 Euro per consulterend persoon

Mocht u na gemaakte afspraak er toch van af willen zien, dan gaarne dit uiterlijk 8 dagen van te voren melden, om te voorkomen dat er werk voor niets wordt gedaan.

onbeantwoordbare vragenEr wordt hier met opzet geen lijst a la "FAQ" geplaatst omdat het voor iedereen weer verschillend is. Geen enkele astroloog kan alle vraagstukken met 100% nauwkeurigheid beantwoorden, hoe exact de vraagstukken ook zijn. Bij de ene client kan een vraag niet worden beantwooord, terwijl bij de andere client exact dezelfde vraag wel kan worden beantwoord. Sommige astrologen zeggen "de horoscoop is net zo duidelijk als de sterren die aan de hemel te zien zijn". In de oudheid, toen astronomie en astrologie hetzelfde waren, was het inderdaad wel zo. Als PhiL iets niet weet dan laat hij dat ook weten.


Consult dag: op zondag middag of avond ter PhiL's astro praktijk in Den Haag. Andere dagen/tijden in overleg.voorbereiding horoscoop sessie

Dat AstroPhiL e.e.a. moet voorbereiden is wel voor te stellen. Zo moet de levensgrote horoscoop tekening worden gemaakt aan de hand van alle berekeningen van de sterrentekens, de planeten, de levensafdelingen (ook wel "huizen" of "sectoren" genoemd), de progressies (lange termijn voortbeweging over de tijdslijn), de korte termijn transits, de lange termijn transits, bijzondere aspecten (hoe planeten met elkaar gerelateerd zijn), en nog veel meer waar u nu even niet mee vermoeid zult worden.

AstroPhiL verwacht van u ook wat voorbereiding.

Laat u aub minstens 8 dagen van te voren weten wat de specifieke vragen of situaties zijn waar u antwoord dan wel verduidelijking over wenst te hebben. Dan weet PhiL welke berekeningen gemaakt moeten worden. Indien een client zegt "zoek maar uit wat er allemaal in de sterren staat" dan staat dat congruent met het aan een arts vertellen "zoek maar uit of u wat bij me kan vinden". Er is dan veel meer onderzoek nodig wat veel meer tijd kost. En dat kan PhiL zich qua tijd helaas niet permitteren. Daarom: wees specifiek en beperk u tot de voor u werkelijk belangrijke vraagstukken.

Koffie en thee staat altijd klaar hoor. Vanwege de te vele soorten thee en koffie op planeet Aarde kan PhiL in Den Haag alleen maar groene pyramide thee, zwarte senseo koffie of gusto espresso aanbieden. Met of zonder suiker. Geen kunstmatige zoetjes en geen melkjes of slagroom, sorry ;-)

Het is zeer belangrijk dat u goed uitgerust bent, en klaar wakker, niet beschonken, stoned of coked. Let wel dat een sessie behoorlijk wat energie kan vergen. De inhoud van een horoscoop is niet een twee drie overgebracht. Dat kan een aantal uren in beslag nemen. Tot dusver duurde de kortste sessie een uurtje en de langste sessie zes uren.

Uiteraard is het toegestaam om zelf alles middels audio, video, stenografie, holografie, notitieblokjes, etc op te nemen. Het is aan te bevelen dat u alleen komt, dus niemand met u meeneemt, en in geen geval een dier.

U zult gevraagd worden om in de hal de schoenen uit te doen, i.v.m. hygiene en zo.

PhiL zelf zal nimmer enige informatie van uw dossier aan anderen laten weten. Alles blijft strikt vertrouwelijk, net als artsen, consulenten, advocaten, etc dat behoren te doen. Er is geen verborgen camera of webcam.

En annuleer AUB niet zomaar een afspraak op korte termijn. PhiL heeft dan al heel wat werk verricht, i.e. het maken van de horoscoop en het bestuderen van uw casus. PhiL kan wel atlijd een afspraak verzetten in de tijd, maar annuleren liever niet. Uw horoscoop is te belangrijk om die mis te gaan lopen. Het is een eenmalige investering waar u de rest van uw leven wat aan heeft en wat niets of niemand van u kan ontnemen. Maar goed, annuleren uiterlijk 8 acht dagen van te voren AUB.

terminologie en zo

En nog wat basis informatie over astrologie. PhiL gaat u niet vermoeien met datgene wat u toch al in de boeken of op het web heeft gelezen zoals die astro sites die gratis uw horoscoop uitrekenen en oppervlakkig uitleggen.

Wellicht handig voor u te weten, een samenvatting van wat termen die PhiL gebruikt tijdens de astro sessie. PhiL past zowel de oudere klassieke astrologie als de moderne astrologie toe.

 • STERRENBEELD of TEKEN - u kent ze alle 12 wel
 • HOROSCOOP - overzicht van posities van sterrenbeelden en planeten ten opzichte van elkaar op een gegeven moment
 • RADIX - de HOROSCOOP ten tijde van geboorte
 • ASCENDANT - "rijzend TEKEN", i.e. het sterrenbeeld dat aan de oostelijke horizon te zien is ten tijde van geboorte. Begin van het 1ste HUIS, i.e. uzelf
 • DESCENDANT - "dalend TEKEN", i.e. het sterrenbeeld dat aan de westelijke horizon te zien is ten tijde van geboorte. Begin van het 7de HUIS, i.e. de ander
 • GEOCENTRISCH - het planetair systeem gezien vanuit de Aarde als middelpunt - dit is de meest gebruikte basis voor astrologie
 • HELIOCENTRISCH - het planetair systeem gezien vanuit de Zon als middelpunt
 • PLANEET - object dat ogenschijnlijk rondom de aarde draait - vanuit het GEOCENTRISCH astrologisch principe zijn dan de Zon en de Maan dus ook planeten
 • HEERSER - een planeet dat een sterrenbeeld of een HUIS representeert. Welke dat is hangt af van de plaats en datum van geboorte
 • HUIS - in de moderne astrologie "sector" genoemd - 12 ervan in een HOROSCOOP, elk een specifieke levens afdeling representerend
 • HOORN - het begin van een HUIS. Het HUIS is gerepresenteerd door de HEERSER van het TEKEN waarin de HOORN van dat HUIS zich bevindt
 • ASPECT - de (boog)hoek waarmee een planeet zich ten opzichte van een andere planeet bevindt. PhiL gebruikt alleen majeure ASPECTEN, i.e.
  • CONJUNCT - 0 graden - vergemakkelijkt, versterkt, vermoeilijkt, verzwakt, remt af, of neutraliseert, kan alle kanten opgaan
  • SEXTIEL - 60 graden - vergemakkelijkt
  • VIERKANT - 90 graden - nogal een uitdaging, ofwel zeer moeilijk
  • DRIEHOEK - 120 graden - zit lekker mee, van het leien dakje
  • OPPOSITIE - 180 graden - tegenwerking of tegenstelling
  Elk ASPECT kan ingaand, exact of uitgaand zijn. PhiL legt tijdens de sessie wel uit wat dat voor uw HOROSCOOP inhoudt, omdat het afhangt van uw RADIX en zo
 • ORB - de invloedsfeer (cq speling) aan weerszijden van een ASPECT. Verschilt per PLANEET en per ASPECT
 • TRANSIT - de astronomische actuele beweging van een PLANEET door een TEKEN en door een HUIS. Veelal gebruikt voor korte termijn prognoses en langere termijn trends
 • PROGRESSIE - de astrologische [ 1 dag is 1 jaar ] beweging van een PLANEET door een TEKEN en door een HUIS. Veelal gebruikt voor prognoses betreffende de wat meer diepere of heftiger aangelegenheden
 • PARS - afkorting van Pars Fortunae ofwel "punt van geluk" cq "gelukspunt" genoemd. PhiL legt tijdens de sessie wel uit wat dat allemaal exact voor u inhoudt, omdat het afhangt hoe ver u reeds bent op de tijdslijn. Het is een punt in de horoscoop dat enerzijds het karma dan wel de bestemming aangeeft en anderzijds een spiegel
 • MC - afkorting van Medium Coeli, i.e. het hoogste punt aan de hemel in het zuiden. Gerelateerd met de beroepsfeer en uw zelf dat naar buiten komt. Begin van het 10de HUIS, i.e. werkfront
 • IC - Imum Coeli is het punt dat tegenover MC staat en is gerelateerd met uw zelf dat naar binnen gaat. Begin van het 4de HUIS, i.e. thuisfront
 • Vertex - punt van ommekeer of van stop/start

dianetics

PhiL biedt niet alleen astrologische dienstverlening om het verleden, heden en de toekomst te verduidelijken en uw twaalf levens afdelingen uiteen te zetten. PhiL is in de jaren '80 afgestudeerd in Dianetics Auditing. Dat is een methode om op zeer efficiente wijze - baat het niet dan schaadt het niet - ongewenste gemoedstoestanden cq emotionele ongemakken (om het maar zacht uit te drukken) op een dusdanige manier te verduidelijken dat de negatieve effecten meteen verdwijnen.

Dianetics is een uitermate effectieve wetenschap waarmee mentale cq spirituele moeilijkheden snel en grondig kunnen worden behandeld. Het heeft niets met religie of geneeskunde te maken. Het is ook in het geheel niet te vergelijken met psychologie of psychiatrie die overigens ellenlange therapieen hanteren voor gemoedstoestanden die met Dianetics binnen een uurtje of zo helemaal oppie toppie kunnen zijn.

Veel voorkomende gemoedstoestanden omvatten:

 • bang te zijn ontdekt (niet willen dat iemand er achter komt)
 • betreurde acties (spijt, wroeging)
 • blessures (verwondingen van allerlei aard)
 • conflicten (onenigheid, ruzie, gevecht)
 • depressie (somberheid, druk van buiten)
 • eenzaamheid
 • emotioneel geraakt
 • gedesorienteerd
 • haast (pushed, stressed, moet opschieten)
 • hoe het staat met de wereld (media shit)
 • hoofdpijn (ad hoc, migraine, na voorval of ongeluk cq incident)
 • huilen
 • jaloers
 • kritisch jegens
 • liefde (te veel)
 • niet goed genoeg (gevoel van minderwaardigheid)
 • onderdrukte gevoelens
 • overlijden (plotselinge)
 • pijn aan ander
 • probleem
 • psychische aanval
 • schande (gossip, roddel, blamage, schuld, voor paal staan)
 • schuldig aan of schuldgevoel
 • spijt of wroeging
 • sterven (dood van ander)
 • teleurstelling
 • tv (media in het algemeen, zoals youtube, websites, apps, nieuws, entertainment verslaving, games, e.d.)
 • verdriet
 • Verlating
 • verlies (plotseling)
 • vervreemding
 • wraak
 • zelfmedelijden
 • ziekte van een dierbare
Deze zijn alle doorgaans met een enkele Dianetics sessie bij PhiL tot iets goeds te krijgen. In uitzonderlijke gevallen zijn wat meer sessies nodig.

PhiL doet dit met plezier voor zijn horoscoop clienten, onder de "officiele" noemer "ervaringsadviseur" en niet als "therapeut" (de wetgeving doet daar moeilijk over). Kosten: U bepaalt gewoon het fooitje dat u kunt / wilt missen. Baat het niet dan schaadt het niet, heel simpel.zapper healing


PhiL doet nog meer dan de mentale wereld helpen opschonen. Zo past PhiL de Hulda Clark technologie toe om fysieke - en ook sommige mentale (zoals depressies) - aandoeningen op zeer effectieve wijze te lijf te gaan met behulp van electronische pulsen. PhiL gebruikt daartoe een aantal Hulda Clark Zappers die volledig programmeerbaar zijn in het uitbrengen van specifieke electronische pulsen door het lichaam. Een paar sessies van elk een half uurtje is voldoende voor verbetering cq herstel wat betreft de meeste fysieke aandoeningen. Er komen geen in te nemen of op te smeren stoffen aan te pas. Onderaan deze website is een volledige lijst van aandoeningen welke behandeld kunnen worden met een Zapper. Hoe lang en hoe vaak een sessie plaats moet vinden is per geval geheel verschillend.

PhiL combineert Dianetics en Zapper in een uniek "25ste eeuw space age system". Ook dit doet PhiL met plezier voor zijn horoscoop clienten, onder de "officiele" noemer "ervaringsadviseur" en niet als "therapeut". Kosten: U bepaalt gewoon het fooitje dat u kunt / wilt missen. Baat het niet dan schaadt het niet, heel simpel.


You can cure many diseases - such as aids, cancer, flue, depression, erectile dysfunction, tinnitus, sciatica (back ache) and many others such as depressive disorder - without taking any medication! Instead of chemicals, low voltage (between 6 and 9 volts) electrical pulsation is used. With a Hulda Clark Zapper. There are many models and types on eBay. I am using the "Bio Zapper" which I would personally recommend, manufactured in Kroatia, the birth country of Nikola Tesla:

Make sure your zapper meets the following specs:
 • Frequency adjustment from 1 Hz to 1000000 Hz (1MHz) with 1 Hz resolution
 • Generates a rectangular signal amplitude 12 V with a positive offset of 0.25V
 • Adjustable duty from 10 to 90 % (Increased zapping efficient).
 • Advised mean duty voltage 6 volts (some Hulda Clark practitioners recommend up to 9 volts)
 • Sweep function (to generate frequencies around desired frequency)
 • Frequency Stability tolerance +/- 0.01%
Here is the complete Hulda Clark Zapper Frequency List in KiloHertz (kHz). For converting to Hertz (Hz), multiply the frequency with 1000 [or simply remove the decimal points], and remove the leading zeros. 1 KiloHertz is 1000 Hertz. Then you get the proper integer digits to enter into your zapper. For example 0.750 becomes 750 and 642.910 kHz becomes 642910 Hz. Make sure you get the decimals correctly converted.

CLICK HERE TO SHOW / HIDE THE COMPLETE LIST (show/hide works only when java installed)

testimonies

Hier is de ruimte voor testimonies, of links er naar, van AstroPhiL's clienten.
Op de Facebook pagina "Diagnose Depressie" is een testimonie te lezen dat geschreven is door Bregtje Knaap van Media & Creative Concepts. Ze timmert momenteel aan de weg betreffende het fenomeen "depressie" onder meer in verband met Indische roots. Zij schrijft onder meer:

"In mijn hersteltraject probeer ik de depressie die ik kreeg op allerlei manieren voor mijzelf te beredeneren, begrijpen en te duiden. Daartoe ging ik een aantal weken geleden op consult bij een astroloog – AstroPhil – om mijn geboortehoroscoop te laten lezen. Uit nieuwsgierigheid. Omdat ik wel van die stuff hou, en om misschien wat helderheid en (halve) antwoorden te vinden."

"En ik moet zeggen, verhelderend was het. Omdat AstroPhils bevindingen me een andere, verfrissende visie op mijn depressie boden. Eentje die ik zelf niet had kunnen bedenken. ... Frappant. Ik denk dat ik AstroPhil nog net niet met open mond heb aangegaapt. ... Zo had ik het nog niet bekeken."

CLICK HIER om de volledige testimonie te lezen. Tevens heeft u dan de mogelijkheid om die FB pagina met een LIKE click te honoreren.
Praktijkruimte bij AstroPhiL