hoe

U vraagt zich misschien af “hoe kom ik uit de problemen”, “wanneer houdt het nou eens op”, “wat is er toch aan de hand”, “hoe lang moet die situatie nog duren”, “is de andere partij wel de juiste voor me”, “ben ik hierin wel goed genoeg”, “krijg ik nog poen”, “word ik besodemieterd”, “waarom gaat mijn bedrijf naar de klote”, “is die ander wel de ware liefde voor me”, “hoe zit het met mijn depressie”, “waarom voel ik me zo [vul maar in]”, “is mijn liefje wel kosjer”, “kan ik dit werk wel echt doen”, “ga ik die rechtzaak winnen”, “is er een scheiding op komst”, “doet de arts mij wel goed”, “wanneer ga ik genezen”, en zo voorts.

PhiL berekent trends in de tijd, al naar gelang wat u wilt of moet weten of begrijpen. PhiL berekent niet uw dood, alleen maar uw leven. Het betref hoodzakelijk perioden die impact op uw eigen geestelijke of fysieke gesteldheid hebben, en niet zo zeer “harde gebeurtenissen” zoals bijvoorbeeld ‘waar u een aanrijding krijgt’, ‘hoeveel geld en kinderen u kijgt’, ‘welke lotto getallen u moet invullen’, etc.

AstroPhiL doet dus aan psychologische astrologie en niet aan materiele astrologie. Astrologie of horoscopie is niet alleen maar in het verledenen en de toekomst neuzen. Het is een zeker inzicht in uw leven bezien vanuit een andere hoek dan u voorheen gewend bent of geaccepteerd heeft. En dat kan zeer verfrissend zijn.

PhiL is weliswaar van de oude astrologie stempel maar heeft zich wel een moderne inslag verworven, en toch heel anders dan de reguliere astro sites. Een van de kenmerken is de afwezigheid van esoterisch gezweef. PhiL kijkt naar de symbolen en getallen en doet niet aan helderziendheid (vaagziendheid) en dergelijke. PhiL vertelt u exact wat de horoscoop hem vertelt, ook al kan het nog zo hard aan komen. Er wordt niets verbloemd.

En ja nee, geen “alles komt goed” praatjes, “meditatie helpt” bla bla, “feng-shui moet samen gaan met uw teken” gezweef, “het hangt af van de voorzienigheid” preek, “ja maar u heeft ook vrije wil” plat getreden pad, “het is de wil van boven” dooddoener, en wat al dies nog meer zij. Dus geen loze praatjes.

Neem contact op, maak een afspraak, wacht daarna een week of maand op de horoscoop aanmaak, en ervaar vervolgens een astro sessie waar u in concreto wat aan heeft.

Bij PhiL krijgt u tijdens het bespreken van uw horoscoop tevens wat uitleg over de astrologie zelf welke op uw horoscoop van toepassing is, zodat u beter het e.e.a. begrijpt. U mag altijd notities, audio en video opnames maken. Het dossier blijft in veilige bewaring bij PhiL. Niets van wat besproken wordt gaat naar enig andere partij van welke aard dan ook. Het is de bedoeling dat het consult 1 op 1 is, d.w.z. geen derden erbij, ook geen dieren. U gelieve rekening te houden met een mogelijke sessie duur van een paar uren.
Let wel: PhiL is geen “helderziende”! Astrologie is voor PhiL gewoon de boel wiskundig berekenen en logisch beredeneren volgens de astro methodieken, zonder hocuspocus. En het heeft niets te maken met magie, occultisme, religie, meditatie, mind control, hyper intuitie, hiernamaals contacten, out of body, dat soort dingen.

Wat prognoses betreft, zijn het voor het merendeel kansen die naar voren komen. Nou beste mensen, kansen kunnen verkwanseld worden, en ja hoor, de meeste kansen worden flink verkwanseld! PhiL noemt dat – enigzins spottend – “vrije onwil”. En in hoeverre iemand de geboden kansen vrijelijk verkwanselt is niet altijd makkelijk in de horoscoop te zien. Tenslotte: PhiL kan weleens besluiten een horoscoop sessie geen doorgang te laten verlenen, in het bijzondere geval dat PhiL te veel vragen onvoldoende kan beantwoorden of als er geen daadwerkelijke noodzaak voor is.